Jennifer tar studenten 涓涓高中毕业了!

Välkommen på Jennifers Studentmottagning

Utspring på Blackebergs Gymnasium måndagen den 13 juni kl 14:00.

Studentmottagning lördagen den 16 juni mellan kl 16:00 och 21:00 firar vi med fest hemma på Skillingvägen 8, Skälby, Järfälla. Anmäla här!.

欢迎参加刘瑞涓的高中毕业聚会

毕业: 2017-06-13 14:00 Blackebergs Gymnasium

毕业聚会:2017-06-16 星期六 下午4点到9点。 Skillingvägen 8, Skälby, Järfälla. 请点击填表,确认参加!

Varma Hälsningar,

Jennifer med Familjen 刘瑞涓及全家

Jag/Vi kommer